សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០៥ នាក់ (ធ្ងន់ ០៤នាក់ ស្រាល ០១នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ : ០២ ករណី
-ម៉ូតូ និង ថ្មើរជើង : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០២ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី
– បត់ស្តាំប្រហែស : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌឫស្សីកែវ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌបឹងកេងកង : ០១ ករណី
– ខណ្ឌទួលគោក : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ