ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

សន្តិសុខ និង សង្គម

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៦ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖ -ស្លាប់ : ០៣ នាក់ -របួស : ០៤ នាក់ (ធ្ងន់០៣នាក់ ស្រាល០១នាក់) គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖ -រថយន្ដ និង ម៉ូតូ : ០៤ ករណី -ម៉ូតូ និង ថ្មើរជើង : ០១ ករណី -រថយន្ដ និងបង្គោលភ្លើង : ០១ ករណី មូលហេតុ ៖ – មិនគោរពសិទ្ធិ : ០២ ករណី – បើកបរលឿន : ០៤ ករណី ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖ -ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យ : ០១ ករណី -ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី -ខណ្ឌព្រែកព្នៅ : […]


ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖ -ស្លាប់ : ០២ នាក់ -របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់) គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖ -រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី -ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី -ម៉ូតូ និងរបងវត្ត : ០១ ករណី មូលហេតុ ៖ – ធ្វេសប្រហែស : ០១ ករណី – បើកបរលឿន : ០២ ករណី ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖ -ខណ្ឌព្រែកព្នៅ : ០១ ករណី -ខណ្ឌឬស្សីកែវ : ០១ ករណី -ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី

១៣ កញ្ញា ២០២១

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖ -ស្លាប់ : ០១ នាក់ -របួស : ០៦ នាក់ (ធ្ងន់០២ ស្រាល០៤) គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖ -រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី -ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០២ ករណី មូលហេតុ ៖ – មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី – មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០១ ករណី – បើកបរលឿន : ០១ ករណី ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖ -ខណ្ឌព្រែកព្នៅ : ០១ ករណី -ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី -ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ : ០១ ករណី

១២ កញ្ញា ២០២១

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖ -ស្លាប់ : ០១ នាក់ -របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់) គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖ -រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី -កង់បី និងម៉ូតូ : ០១ ករណី មូលហេតុ ៖ – បើកបរលឿន : ០១ ករណី – មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖ -ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី -ខណ្ឌសែនសុខ : ០១ ករណី

៧ កញ្ញា ២០២១

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖-ស្លាប់ : ០១ នាក់-របួស : ០៦ នាក់ (ធ្ងន់០៤ ស្រាល០១) គ្រោះថ្នាក់រវាង៖-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០២ ករណី -ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី មូលហេតុ៖– បើកបរលឿន : ០១ ករណី – មិនគោរពសិទ្ធិ : ០២ ករណី ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់៖ -ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០២ ករណី -ខណ្ឌទួលគោក : ០១ ករណី

៥ កញ្ញា ២០២១

វីដូអូ

ព័ត៌មានថ្មី

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ