សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០៣ នាក់ (ធ្ងន់ ០៣នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី
– ថយក្រោយ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌដង្កោ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌព្រែកព្នៅ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ