សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០២ នាក់
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់ ០១នាក់ ស្រាល ០១នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-រ៉ឺម៉ក និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរ លឿន : ០១ ករណី
– បើកបរ ស្រវឹង : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌ កំបូល : ០១ ករណី
– ខណ្ឌ ដង្កោ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ