សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៩ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០១ នាក់ (ធ្ងន់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០២ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០២ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ