សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់ ០១នាក់ ស្រាល ០១នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០២ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌមានជ័យ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ