សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៧ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០៣ នាក់ (ធ្ងន់ ០២នាក់ ស្រាល ០១នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០៣ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌចំការមន : ០២ ករណី
– ខណ្ឌមានជ័យ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ