សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៤ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០២ នាក់
-របួស : ០៤ នាក់ (ធ្ងន់ ០២នាក់ ស្រាល ០២នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០២ ករណី
-រថយន្ត និងថ្មើរជើង : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និងថ្មើរជើង : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០២ ករណី
– មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០១ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌដង្កោ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី
– ខណ្ឌទួលគោក : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ