សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១២ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០៣ នាក់ (ធ្ងន់ ០២នាក់ ស្រាល ០១នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់៖
– ខណ្ឌឫស្សីកែវ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ