សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖
-ស្លាប់ : ០៣ នាក់
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០២ ករណី
-រថយន្ត បុករះ : ០១ ករណី
-រ៉ឺម៉ក គ្រោះថ្នាក់ខ្លួន ឯង : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរ លឿន : ០២ ករណី
– មិន គោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី
– ដឹកលើសចំណុះ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌសែនសុខ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌមានជ័យ : ០២ ករណី
– ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ