សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២១ ខែ មករា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០២ នាក់
-របួស : ០៥ នាក់ (ធ្ងន់ ០១នាក់ ស្រាល ០៤នាក់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត ២គ្រឿង និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-រថយន្ត និងថ្មើរជើង : ០២ ករណី
-ម៉ូត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០៣ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌបឹងកេងកង : ០១ ករណី
– ខណ្ឌមានជ័យ : ០២ ករណី
– ខណ្ឌព្រែកព្នៅ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ