សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០១ ករណី
-កង់បី និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
-ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី
-ខណ្ឌសែនសុខ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ