សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០៦ នាក់ (ធ្ងន់០៤ ស្រាល០១)

គ្រោះថ្នាក់រវាង៖
-រថយន្ត និងម៉ូតូ : ០២ ករណី
-ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០២ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់៖
-ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០២ ករណី
-ខណ្ឌទួលគោក : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ