សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖
-ស្លាប់ : ០២ នាក់
-របួស : ០៣ នាក់(ធ្ងន់ ០១នាក់ ស្រាល ០២នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០២ ករណី
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ៖
– មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០២ ករណី
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
-ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០២ ករណី
-ខណ្ឌមានជ័យ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ