សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០៤ នាក់(ធ្ងន់ ០៣នាក់ ស្រាល ០១នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-កង់បី និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
-ខណ្ឌបឹងកេងកង : ០១ ករណី
-ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ