សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៤ករណី

បណ្តាលឲ្យ៖
-ស្លាប់ : ០៣ នាក់
-របួស : ០៩ នាក់(ធ្ងន់ ០២នាក់, ស្រាល ០៧នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង៖
-រថយន្ត និង រ៉ឺម៉ក : ០១ ករណី
-រថយន្ត និងកង់បី : ០១ ករណី
-រថយន្ត និងកង់ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និងម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ៖
– បើកបរលឿន : ០១ ករណី
– មិនប្រកាន់ចំណែក : ០២ ករណី
– កំពុងស្រាវជ្រាវ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់៖
-ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី
-ខណ្ឌច្បារអំពៅ : ០២ ករណី
-ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ