សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់: ០១ នាក់
-របួស: ០៣ នាក់(ធ្ងន់ ០១នាក់, ស្រាល ០២នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ: ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ: ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរលឿន: ០២ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
-ខណ្ឌបឹងកេងកង: ០១ ករណី
-ខណ្ឌដង្កោ: ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ