សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី០៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំមិថុនា សរុបចំនួន ០២ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : គ្មាន
-របួស : ០៦ នាក់ (ធ្ងន់ ០៣នាក់, ស្រាល ០៣នាក់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី
-ម៉ូតូ និង ម៉ូតូ : ០១ ករណី

មូលហេតុ ៖
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០២ ករណី

+ ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌដូនពេញ : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ