សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី២៩ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០២ នាក់
-របួស : ០២ (ធ្ងន់)

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០៣ ករណី

មូលហេតុ ៖
– បើកបរ ស្រវឹង : ០១ ករណី
– បត់ត្រឡប់ក្រោយ : ០១ ករណី
– មិនប្រកាន់ស្តាំ : ០១ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី
– ខណ្ឌដង្កោ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌបឹងកេងកង : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ