សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ នាថ្ងៃទី១៣ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ២០២១ សរុបចំនួន ០៣ករណី

បណ្តាលឲ្យ ៖
-ស្លាប់ : ០១ នាក់
-របួស : ០២ នាក់ (ធ្ងន់ )

គ្រោះថ្នាក់រវាង ៖
-រថយន្ត និង ម៉ូតូ : ០២ ករណី
-ម៉ូតូ និង កង់ : ០១ ករណី

 មូលហេតុ ៖
– មិនគោរពសិទ្ធិ : ០១ ករណី
– បើកបរលឿន : ០២ ករណី

ខណ្ឌកើតមានគ្រោះថ្នាក់ ៖
– ខណ្ឌមានជ័យ : ០១ ករណី
– ខណ្ឌកំបូល : ០១ ករណី
– ខណ្ឌ៧មករា : ០១ ករណី

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ