សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ការិយាល័យនគរបាលសណ្តាប់ធ្នាប់រាជធានីភ្នំពេញ ចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្សារទំនប់ ជុំវិញផ្សារធំថ្មី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១៧ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩ វេលាម៉ោង ០៦ៈ៣០នាទីបានចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់នៅផ្សារទំនប់ ជុំវិញផ្សារធំថ្មី រួចពេលរសៀលបន្តចុះរៀបចំសណ្តាប់ ជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅមុខផ្សារសេនជូរីផ្លាហ្សា និងស្តុប២០០៤មហាវិថីសហពន្ធ័រុស្សី ។

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ