កម្លាំងសណ្តាប់ធ្នាប់ប៉ុស្តិ៍ បានសហការជាមួយផ្នែកជំនាញ ចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ តាមដងផ្លូវលេខ១០៩ និង១០៧

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ កម្លាំងសណ្តាប់ធ្នាប់ប៉ុស្តិ៍ បានសហការជាមួយផ្នែកជំនាញ ដឹកនាំដោយលោកវរសេនីយ៍ទោ ង៉ែត សារុន អធិការរង ទទួលការងារសណ្តាប់ធ្នាប់ចរាចរណ៍ បានចុះរៀបចំសណ្តាប់ធ្នាប់ តាមដងផ្លូវលេខ១០៩ និងផ្លូវលេខ១០៧ ដែលជាកន្លែងស្មុកស្មាញដោយឲ្យដាក់លក់ជាបណ្តោះអាសន្ន១/៣ និងទុកចិញ្ចើមថ្នល់សម្រាប់ថ្មើរជើង ធ្វើចរាចរណ៏និងបានជួយសំរួលចរាចរណ៏ ដល់ក្រុមប្រមូលសំរាម៕

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ