សូមចុចនៅលើអធិការខណ្ឌ ដើម្បីទទួលបានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ៖ ត្រឹមមួយថ្ងៃសោះ ប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសកូវីដ-១៩ ចំនួន ៩៥៩ករណី

ដោយបំបែកកំណត់ត្រានៃការឆ្លងថ្មី ប្រទេសថៃបានរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីចំនួន ៩៥៩ករណី នៅថ្ងៃអង្គារនេះ។

ករណីឆ្លងថ្មីនេះត្រូវបានរកឃើញភាគច្រើននៅក្នុងខេត្ត សាមុទ សាខន ដែលបានបង្កើនការធ្វើតេស្តលើមនុស្សចំនួន ៦០,០០០នាក់ ក្នុងសប្តាហ៍នេះ។ ជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តដ៏ទំនើបនេះ មន្រ្តីសុខាភិបាលរំពឹងតួលេខនឹងកើនឡើងនៅក្នុងខេត្តដែលកំពុងមានការឆ្លងដ៏សម្បើមនេះ។

គួរបញ្ជាក់ថា មនុស្សចំនួន ៨៤៨ករណីក្នុងចំណោម ៩៥៩ករណី ត្រូវបាននៅក្នុងប្រតិបត្តិការធ្វើតេស្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃការឆ្លងក្នុងស្រុក៕

ប្រភព៖ thethaiger.com

អត្ថបទពេញនិយម

ក្រុមហ៊ុនឧបត្ថម្ភ

អត្ថបទប្រចាំថ្ងៃ